22:06 / 25.06.2018

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego w MEDYKU.

©Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl

"Z wszystkich ludzkich rzeczy tylko wiedza jest nieśmiertelna" 
                                                                                      Plutarch

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu przy ul Kelles Krauza  w dniu 22 czerwca 2018 roku odbyło się Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego.

Na uroczystościach w Medyku uczestniczyli: Bożenna Pacholczak - Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Rafał Rajkowski - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Zbigniew Gołąbek - Radny Województwa Mazowieckiego, Przwwodniczący Komisji Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. 
©Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl

Osoby z najwyższą średnią otrzymały z rąk Pani Dyrektor i zaproszonych gości dyplomy i nagrody.

©Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl

"To był dobry rok w Medyku. Wyróżnienia dla 30-tu uczniów, to satysfakcja dla mnie i dla wszystkich. W zeszłym roku nasza szkoła została wyróżniona w Polsce jako szkoła zawodowa najwyższej jakości, a w ym roku otrzymaliśmy wyróżnienie w Polsce za najlepszą praktykę i profilaktykę" - mówiła Agnieszka Stolarczyk - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu.

Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl

Po uroczystym Zakończeniu Roku Szkolnego uczniowie kończący naukę spotkali się z wychowawcami klas.

Adam Dziedzic