22:06 / 27.06.2018

Galowy Koncert nad Zalewem w Zwoleniu w ramach obchodów Imienin Pana Jana za nami.

©Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl

 W minioną niedzielę odbył się Galowy Koncert nad Zalewem w Zwoleniu w ramach  obchodów "XXXIX Imieniny Pana Jana". które rozpoczęły się w dniu 22 czerwca 2018 r. 
Organizatorem był  Dom Kultury mający wsparcie burmistrz Zwolenia Bogusławy Jaworskiej.
 
Galowy Koncert odbył się 24 czerwca 2018r. poprzedzony był Korowodem, który wyruszył spod Domu Kultury ulicą Aleją Pawła Jana II prowadzony przez Dziecięcą Grupę Folklorystyczną i Kapelę Zdzisława Kwapińskiego. Uczestnicy korowodu złożyli wiązanki pod pomnikami Jana Kochanowskiego oraz w Krypcie Kochanowskiego w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Stąd pojechali nad Zalew.  

©Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl                               KOROWÓD

Część oficjalną Gali Imieninowej  poprowadził Bartosz Pietrzyk- aktor Akademii Teatralno Wokalnej w Lublinie i Teatru Studio BUFFO w Warszawie.

 Otwarcia  Koncertu Galowego ”Imienin Pana Jana”  dokonała Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska, która powitała przybyłych gości oraz mieszkańców Zwolenia.
 Następnie przystąpiono do wręczenia medali "Zasłużony dla Ziemi Zwoleńskiej" osobom zaangażowanym w rozwój regionu. Medale otrzymali: Leszek Sekulski - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Teresa Materek - Kierownik Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zwoleniu, Anna Kwiecień - posłanka na Sejm VIII kadencji, Mirosław Maliszewski - poseł na Sejm V, VI, VII i VIII Kadencji, Stanisław Brzózka - poseł na Sejm III kadencji, Leszek Ruszczyk - poseł na Sejm VIII kadencji.

©Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl                        wręczenia medali "Zasłużony dla Ziemi Zwoleńskiej"

Podczas Koncertu Krzysztof Paduch otrzymał LIST GRATULACYJNY z rąk Waldemara Urbańskiego - Starosty Zwoleńskiego i Bogusławy Jaworskiej - Burmistrz Zwolenia za wybitne osiągnięcia w Międzynarodowych, Ogólnopolskich festiwalach akordeonowych. 

©Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl                     wręczenie LISTU GRATULACYJNEGO

Część artystyczną Koncertu rozpoczęła Dziecięca Grupa Folklorystyczna, po nich wystąpił Zespół Kompany.
Po występie przystąpiono do wręczenia nagród laureatom XIX Mazowieckiego Konkursu Literackiego na Fraszkę " O Statuetkę Jana Kochanowskiego - Zwoleń 2018". I Nagrodę STATUETKĘ i nagrodę pieniężną 500 zł, ufundowaną przez Starostę Zwoleńskiego otrzymała Ewa Jowik z Łazów za fraszki "Na babę" i "Na szklankę", II Nagrodę w wysokości 400 złotych ufundowaną przez Burmistrza Zwolenia otrzymał Tadeusz Charmuszko z Suwałk za zestaw fraszek, III Nagrodę w wysokości 300 złotych ufundowaną przez Bank Spółdzielczy w Zwoleniu przyznano - Andrzejowi Lewko z Białegostoku za zestaw fraszek. Wręczono dwa wyróżnienia: Grzegorzowi Matyja z Tczowa za fraszki "O zamiarach" i "Rada na przyszłość" oraz dla Jarosława Andrasiewicza za fraszki "Fraszka informacyjna" i "Zmiany, zmiany"

©Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl          wręczenie nagród XIX Mazowieckiego Konkursu Literackiego na Fraszkę 

Wręczono także nagrody laureatkom X edycji konkursu "Wiedzy o Janie Kochanowskim" zorganizowanym przez Bibliotekę Miejsko Gminną w Zwoleniu. 

©Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl      wręczenie nagród "Wiedzy o Janie Kochanowskim"

oraz wręczono puchar zwycięzcy IV Biegu Szlakiem Jana Kochanowskiego

Po wręczeniach na scenie wystąpiły zespoły taneczne i solistów Domu Kultury w Zwoleniu.
Następnie odbył się program artystyczny w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu między innymi w układzie tanecznym "Falujące balony" zaprezentowały się dziewczęta z klasy 3g przygotowane przez Panią Agatę Dmuchowską, w kolejnym występie dziewczęta przygotowane przez Panie: Wolettę Wątorska i Annę Kustrę zaprezentowały taniec z chustami "Walc in the Rain" oraz uczennice przygotowane przez Panią Wiolettę Wątorską wystąpiły z parasolkami w walcu z filmu "Noce i dnie".

©Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl      taniec z chustami "Walc in the Rain"

 Musztra Paradna w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia - można by o orkiestrze wiele pisać, ostatnio podczas odbywającym się XIX Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Giulianova zdobyła Grand Prix Festiwalu oraz zajęła pierwsze miejsce w musztrze paradnej na Festiwalu International Bande Musical & Majorettes w Giulianova WŁOCHY.

Gwiazdą Wieczoru był występ zespołu LemON z Igorem Herbutem na czele.

©Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl     występ zespołu LemON
©Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl                           podczas występu zespołu LemON

Transmisję meczu z Mistrzostw Świata Polska - Kolumbia mieszkańcy Zwolenia oglądały w strefie kibica na telebimie ustawionym przy scenie.

©Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl

W przerwie meczu odbyło się wręczanie nagród laureatom konkursu na fraszkę piłkarską. Za pierwsze  miejsce nagrodę otrzymała LIdia Choroś za fraszkę  "O mundialu 2018", drugą nagrodę otrzymała Elżbieta Matuch za fraszkę "Na mundialu", trzecie miejsce przypadło Katarzynie Bernaciak za fraszkę "Zawody Zwierzogrodzie" oraz przyznano pięć wyróżnień: Agnieszce Śmietance, Wiktorii Stępień, Krzysztof Rybak, Krzysztof Śmietanka i Józef Dubil.
©Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl