01:06 / 07.06.2018

BYŁ ZAMEK - WYCIECZKA W PRZESZŁOŚĆ

 ©Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl

W dniu 6 czerwca o godzinie 17.00 między Farą a budynkiem zamku przy ulicy Grodzkiej odbyło się z retrospotkanie pt "BYŁ ZAMEK".


Radomianie uczestniczyli w wycieczce zwiedzając trasę, którą przemierzali królowie rezydujący w naszym mieście i odwiedzający Radom.

Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania FARY - Parafii pw. św. Jana Chrzciciela - średniowiecznego kościoła w Radomiu.


©Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl

 Został wzniesiony z czerwonej cegły pierwotny, jednonawowy kościół. Następnie dobudowano kaplice boczne. Pierwszą z nich była kaplica Świętego Krzyża. Drugą, która zachowała się do czasów współczesnych była kaplica obecnie zwana różańcową. Trzecią była kaplica Kosnowska (św. Anny). Czwartą była kaplica Baryczkowska. Odrestaurowano i podwyższono o piątą kondygnację wieżę kościoła. 
Z dawnego kościoła obecnie zachowane są prezbiterium, północna ściana nawy z kaplicą różańcową i wieżą oraz kaplica Kochanowskich.

Przy kościele znajdował się cmentarz, który zamknięto do celów grzebalnych. Obecnie znajdują się na nim figura św. Jana Nepomucena (XVIII w.), kamienna kolumna z rzeźbą Chrystusa i kamienny krzyż upamiętniający istniejący tu w przeszłości cmentarz.

©Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl 

 Następnie  uczestnicy wycieczki udali się do radomskiego dawnego zamku kazimierzowskiego.


©Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl 

Do czasów współczesnych zachowała się jedynie pierwsza kondygnacja głównego domu mieszkalnego.,  gdzie prof. Dariusz Kupisz przedstawił historię związaną z zamkiem. Po wysłuchaniu prelekcji udali się do zamkowej kaplicy i do piwnic. 
©Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl 

W murze okalającym teren plebanii widnieją tablice upamiętniające uchwalenie w Radomiu Konstytucji Nihil Novi oraz zawarcie unii wileńsko-radomskiej.

To było ostatnie przed wakacjami Retrospotkanie.

Organizatorzy spotkania: FARA - Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu, RESURSA OBYWATELSKA, Rewitalizacja Sp. z o.o., Prof. Dariusz Kupisz

Adam Dziedzic